Ja, du kan göra flyttanmälan för barn under 18 år, som du är vårdnadshavare för och som är folkbokfört tillsammans med dig.

Om den andre vårdnadshavaren inte ska flytta med måste hen samtycka till din flyttanmälan för barnet i Skatteverkets E-tjänst “Lämna samtycke” inom en vecka.

Om den andra vårdnadshavaren inte lämnar sitt samtycke utreder Skatteverket frågan och beslutar sedan var barnet ska vara folkbokförd.

Vill du veta mer om det här?

Kontakta oss på hej@flyttsmart.se, 08-12 00 88 22 eller i chatten här bredvid.

Du kan även läsa mer om folkbokföring av barn på Skatteverkets webbplats.

Hittade du svaret?